Adresy

Poštovní adresa
Exekutorský úřad Most
JUDr. Jan Paraska, soudní exekutor
Jaroslava Seiferta 2159/7
Most 434 01

Email
urad@exekucemost.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
poverenec@exekucemost.cz

Zástupce soudního exekutora
Mgr. Jan Jindra, Exekutorský úřad Semily

Datová schránka
j2pg8tn Uvádějte číslo jednací soudního exekutora 130 EX číslo/RR.

PRAVIDLA PRO EMAIL

KONTAKTNÍ MAIL FORMULÁŘ

Telefonní číslo

Pondělí, Úterý, Středa

9:00-12:00
476700465

Pro hovor s operátorem je třeba zvolit 3.

Od 1.7.2022 jsou  zrušena telefonní čísla 476700-466,467,468.

PRAVIDLA PRO TELEFONOVÁNÍ

Úřední a pokladní hodiny

Pondělí, Středa 

10:00-12:00 13:00-14:00
Doba 13:00-14:00 je určena výhradně pro:
1. objednané či splácející osoby
2. celkové úhrady exekucí
3. ukončování exekucí
4. schválené nahlížení do spisů

ÚŘEDNÍ DEN 7.12.2022 SE ZRUŠUJE!

Platební styk

2273313001/5500

Na tento účet se provádějí veškeré platby. Variabilní symbol je číslo sdělené exekutorem vytvořené ze spisové značky exekuce  např: 130 EX 3825/14 -> v.s. 382514. Platby v hotovosti je možno hradit na exekutorském úřadě, složenkou na poště či na pobočkách Raiffeisenbank. O splátky lze požádat na odkazu uvedeném níže.

ŽÁDOST O SPLÁTKY

PRAVIDLA PRO PLACENÍ A POVINNÉ

 

Ostatní

ÚŘEDNÍ DEN 30.11.2022 SE ZRUŠUJE.   

Při OSOBNÍ NÁVŠTĚVĚ   nebo při zasílání pošty, mailování  či telefonování uvádějte vždy spisovou značku exekuce  a dodržujte závazná pravidla vyvěšená u vstupu do úřadu. Osobní návštěvu je vhodné vždy domluvit telefonicky či mailem. Jinak nemusíte být přijati.

Při TELEFONOVÁNÍ vždy uvádějte spisovou značku  exekuce a další identifikační údaje. Dbejte na věcnost a stručnost. Hovory tyto podmínky nesplňující mohou být ukončeny. Pro hovor s operátorem je třeba zvolit volbu 3. Volání uskutečněná prostřednictvím veřejně dostupné telefonní služby a telefonního čísla exekutorského úřadu jsou dle § 53  exekučního řádu od 1.7.2022 zaznamenávána.

Při MAILOVÁNÍ na urad@exekucemost.cz  vždy uvádějte v předmětu emailu spisovou značku konkrétního exekuce.  Tato emailová adresa není  elektronickou podatelnou.  ELEKTRONICKÁ  PODÁNÍ se činí prostřednictvím informačního systému datových schránek.  Přílohy elektronického podání  musí být opatřeny konverzní doložkou.

Při zasílání přes  DATOVOU SCHRÁNKU vždy uvádějte do záložky Vaše č. jednací či číslo jednací příjemce naši spisovou značku začínající na 130 EX. Urychlíte tím vyřízení Vašeho podání.

INFORMACE k SMS z brány 774684566

Telefonní číslo, na které jsou SMS zasílány sdělil exekutorovi povinný. SMS obsahuje spisovou značku a jméno povinného, aby bylo zřejmé, koho se SMS týká. Pakliže nejde o číslo povinného, tak toto sdělte mailem na urad@exekucemost.cz či telefonicky na 476700465. Číslo bude vyřazeno ze systému.