Adresy

Poštovní adresa
Exekutorský úřad Most
JUDr. Jan Paraska, soudní exekutor
Jaroslava Seiferta 2159/7
Most 434 01

Email
urad@exekucemost.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
poverenec@exekucemost.cz

Datová schránka
j2pg8tn

PRAVIDLA PRO EMAIL

KONTAKTNÍ MAIL FORMULÁŘ

Call centrum

Pondělí, Úterý, Středa

9:00-12:00
476700465
476700466
476700467
476700468

Hovory jsou vyřizovány a automaticky přepínány na všech čtyřech linkách. Vyčkejte alespoň 12 zazvonění.

PRAVIDLA PRO TELEFONOVÁNÍ

Úřední hodiny

Pondělí, Středa VSTUP POUZE V RESPIRÁTORU

10:00-12:00 13:00-14:00
Doba 13:00-14:00 je určena výhradně pro:
1. objednané osoby
2. celkové úhrady  ZRUŠENO
3. ukončování exekuce ZRUŠENO
4. schválené nahlížení do spisů ZRUŠENO

Platební styk

2273313001/5500

Na tento účet se provádějí veškeré platby. Variabilní symbol je výhradně číslo sdělené exekutorem vytvořené z čísla jednacího takto: 130 EX 3825/14-6/E1 -> v.s. 3825146. Platby v hotovosti je možno hradit i na exekutorském úřadě, složenkou na poště či na pobočkách Raiffeisenbank. O splátky lze požádat na odkazu uvedeném níže.

ŽÁDOST O SPLÁTKY

PRAVIDLA PRO PLACENÍ A POVINNÉ

 

Ostatní

OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ S EPIDEMIÍ KORONAVIRU: AŽ DO ODVOLÁNÍ SE OMEZUJÍ ÚŘEDNÍ  HODINY OHLEDNĚ  NAHLÍŽENÍ DO SPISŮ A DALŠÍCH OSOBNÍCH JEDNÁNÍ S ÚČASTNÍKY EXEKUČNÍCH ŘÍZENÍ. NA EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST SE OBRACEJTE PŘEDEVŠÍM PÍSEMNĚ, TELEFONICKY, MAILEM ČI PŘES DATOVOU SCHRÁNKU. PRAVIDELNÉ MĚSÍČNÍ SPLÁTKY PO OBJEDNÁNÍ  PŘIJÍMÁME. VSTUP DO ÚŘADU BUDE UMOŽNĚN POUZE V RESPIRÁTORU FFP2.

Při OSOBNÍ NÁVŠTĚVĚ  exekutorského úřadu nebo při zasílání pošty, mailování  či telefonování na exekutorský úřad uvádějte vždy spisovou značku exekuce  a dodržujte závazná pravidla vyvěšená u vstupu do úřadu. Osobní návštěvu je nutné vždy domluvit předem emailem nebo telefonicky.

Při telefonování na CALLCENTRUM vždy uvádějte spisovou značku  exekuce a dbejte na věcnost a stručnost. Hovory tyto podmínky nesplňující mohou být ukončeny.  CALLCENTRUM slouží přednostně pro vyřizování úhrad, dojednávání splátek či zodpovídání dotazů k zaslaným SMS upomínkám. Osobní jednání či telefonování mimo stanovené hodiny je vyloučeno. Osobní návštěvu je nutno vždy domluvit telefonicky. Výjimky platí pouze pro splácející osoby a osoby s domluvenou úhradou celé pohledávky.

Při MAILOVÁNÍ na urad@exekucemost.cz  vždy uvádějte v předmětu emailu spisovou značku konkrétního exekuce.  Tato emailová adresa není  elektronickou podatelnou.  ELEKTRONICKÉ  PODÁNÍ lze tak činit pouze jako datovou zprávu prostřednictvím ISDS anebo vyjímečně prostřednictvím  emailu,  kdy ale  vždy musí jít o  .pdf soubor podepsaný zaručeným elektronickým podpisem odesílatele. Přílohy datové zprávy či emailu musí být úředně konvertovány pracovištěm CzechPoint nebo notářem.

INFORMACE K UPOMÍNKOVÝM SMS

REAKCE NA SMS ZASLANÉ  z SMS BRÁNY 774684566  ZASÍLEJTE  EMAILEM NA: urad@exekucemost.cz ANEBO TELEFONICKY NA CALL CENTRUM.     

SMS BRÁNA HOVORY ČI SMS NEPŘIJÍMÁ.

Telefonní číslo, na které jsou SMS zasílány uvedl povinný. Nicméně vždy je zasílána spisová značka a jméno povinného, aby bylo zřejmé, koho se SMS týká. Předmětné telefonní číslo skutečně mohl užívat povinný, přičemž  mohlo být následně převedeno operátorem  na dalšího uživatele. Po telefonickém či emailovém oznámení se předmětné telefonní číslo ze systému vymaže a další SMS z našeho úřadu by již chodit neměly.