ADRESY

Poštovní adresa
Exekutorský úřad Most
JUDr. Jan Paraska, soudní exekutor
Jaroslava Seiferta 2159/7
Most 434 01

Email
urad@exekucemost.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
poverenec@exekucemost.cz

Zástupce soudního exekutora
Mgr. Jan Jindra, Exekutorský úřad Semily

Datová schránka
j2pg8tn

PRAVIDLA PRO EMAIL

KONTAKTNÍ MAIL FORMULÁŘ

TELEFONNÍ ČÍSLO

Pondělí, Úterý, Středa

9:00-12:00
476700465

Pro hovor s operátorem je třeba zvolit 3.

Od 1.7.2022 jsou  zrušena telefonní čísla 476700-466,467,468.

PRAVIDLA PRO TELEFONOVÁNÍ

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí, Středa 

10:00-12:00 13:00-14:00
Doba 13:00-14:00 je určena výhradně pro:
1. objednané či splácející osoby
2. celkové úhrady exekucí
3. ukončování exekucí
4. objednané a schválené nahlížení do spisů

PLATEBNÍ STYK

2273313001/5500 IBAN CZ6355000000002273313001 

Na tento účet se provádějí veškeré platby. Variabilní symbol je číslo sdělené exekutorem vytvořené ze spisové značky exekuce  např: 130 EX 3825/14 -> v.s. 382514. Platby v hotovosti je možno hradit na exekutorském úřadě, složenkou na poště či na pobočkách Raiffeisenbank. O splátky lze požádat na odkazu uvedeném níže.

ŽÁDOST O SPLÁTKY

PRAVIDLA PRO PLACENÍ A POVINNÉ

 

POUČENÍ ke KOMUNIKACI

SPISOVÁ ZNAČKA EXEKUCE  je číslo na našich dokumentech začínající na 130 EX. Při OSOBNÍ NÁVŠTĚVĚ   uvádějte vždy spisovou značku exekuce  a dodržujte závazná pravidla vyvěšená u vstupu do úřadu. Osobní návštěvu (včetně nahlížení do spisu) je vhodné vždy předem domluvit datovou zprávou, mailem či telefonicky. Jinak nemusíte být přijati. Při TELEFONOVÁNÍ vždy uvádějte spisovou značku  exekuce. Dbejte na věcnost a stručnost. Hovory tyto podmínky nesplňující mohou být ukončeny. Volání uskutečněná prostřednictvím veřejně dostupné telefonní služby a telefonního čísla exekutorského úřadu jsou dle § 53  exekučního řádu od 1.7.2022 zaznamenávána. Při MAILOVÁNÍ na urad@exekucemost.cz  vždy uvádějte v předmětu emailu spisovou značku exekuce.  Tato emailová adresa není  elektronickou podatelnou.  ELEKTRONICKÁ  PODÁNÍ se činí prostřednictvím informačního systému datových schránek.  Přílohy elektronického podání  musí být opatřeny konverzní doložkou. Při zasílání přes  DATOVOU SCHRÁNKU vždy uvádějte do záložky číslo jednací příjemce spisovou značku exekuce. 

INFORMACE k SMS

Číslo, na které jsou SMS zasílány, nám sdělil povinný. SMS obsahuje spisovou značku a jméno povinného.Pakliže nejde o číslo povinného, tak toto sdělte mailem na urad@exekucemost.cz či telefonicky na 476700465. Číslo bude vyřazeno ze systému.