Další činností je poskytování právní pomoci, přijímání peněz, listin a věcí do úschovy, provádění dobrovolných dražeb, správa majetku v trestních věcech a sepisování exekutorských zápisů.