Exekutorský úřad Most nabízí:

  • provádění exekucí na peněžité i nepeněžité plnění
  • sepisování exekutorských zápisů
  • právní pomoc
  • exekutorskou úschovu
  • provádění dobrovolných dražeb

Provádění exekucí:

Exekuce vykonáváme na celém území ČR. . Vzhledem k maximálnímu využití informační techniky a důslednému sdílení informací provádíme exekuce rychle a hospodárně.

Sepisování exekutorských zápisů:

Sepisujeme všechny druhy exekutorských zápisů.

Právní pomoc:

Poskytujeme odbornou právní pomoc ve všech právních oblastech se zaměřením na vznik, změnu, zánik a zajištění pohledávek. Sepisujeme na počkání návrhy na nařízení exekuce.

Úschova:

Přijímáme do úřední úschovy listiny, věci nebo peníze.

Provádění dobrovolných dražeb:

Organizujeme a provádíme dražby movitých i nemovitých věcí na návrh oprávněné osoby.