Exekutorský úřad Most nabízí tyto placené činnosti:

  • provádění exekucí na peněžité i nepeněžité plnění
  • sepisování exekutorských zápisů
  • právní pomoc
  • exekutorskou úschovu
  • provádění dobrovolných dražeb

Provádění exekucí:

Exekuce vykonáváme na celém území ČR.  Vzhledem k maximálnímu využití informační techniky a důslednému vytěžování  informací provádíme exekuce rychle a hospodárně.

Sepisování exekutorských zápisů:

Sepisujeme všechny druhy exekutorských zápisů. Za sepis exekutorského zápisu je požadována smluvní odměna či odměna dle notářského tarifu.

Právní pomoc:

Po vydání exekučního titulu poskytujeme   placenou právní pomoc ve všech právních oblastech se zaměřením na vznik, změnu, zánik a zajištění pohledávek. Posuzujeme exekuční tituly a připravujeme případně exekuční návrhy.  Za právní pomoc je požadována smluvní odměna  či odměna dle advokátního tarifu.

Úschova:

V souvislosti s řízením přijímáme do úřední úschovy listiny, věci nebo peníze.

Provádění dobrovolných dražeb:

Organizujeme a provádíme dražby movitých i nemovitých věcí na návrh oprávněné osoby. Za dobrovolnou dražbu je požadována smluvní odměna.