Soudní exekutor

je osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. Exekutorem se může po složení exekutorské zkoušky a úspěšném výběrovém řízení stát bezúhonný, zletilý občan ČR s úplným VŠ právnickým vzděláním a alespoň tříletou exekutorskou praxí. Exekutor má postavení úřední osoby, je ze zákona nezávislý a přísluší mu pravomoci soudu.

Exekutorský úřad

Exekutorský úřad je soubor oprávnění sloužící k výkonu exekuční činnosti. Počet exekutorských úřadů je pevně stanoven na základě principu numerus clausus. Zpravidla připadá jeden exekutorský úřad na jeden okres. Exekutor má nicméně celorepublikovou působnost, tj. provádí exekuce na celém území ČR.

Komunikace s exekutorem

Využívejte FORMULÁŘE a ŽÁDOSTI, případně volejte na 476700465 či pište na urad@exekucemost.cz. Při komunikaci vždy uvádějte spisovou značku exekuce.  Podrobnosti k jednotlivým typům komunikace ZDE. Osobní návštěvu je vhodné vždy domluvit telefonicky či mailem. Jinak nemusíte být přijati.