Možnosti úhrady dluhu: 

- bankovním převodem či přímým vkladem na účet soudního exekutora
- hotově v sídle exekutorského úřadu v úředních hodinách
hotově v sídle exekutorského úřadu v úředních hodinách či po předchozí domluvě v kterýkoliv pracovní den v běžné pracovní době

Číslo účtu soudního exekutora:

Raiffeisenbank 2273313001/5500:
Variabilní symbol :  je uveden na exekučním příkazu, či jiné listině, kterou jste obdrželi. Variabilní symbol odpovídá číslu jednacímu exekuce. Dle variabilního symbolu bude Vaše platba identifikována a zaúčtována na Vaši exekuci. Bez variabilního symbolu nelze platbu identifikovat!!!
Příklad VS: číslo jednací exekuce je 130 EX 1234/10, variabilní symbol je 123410

Pravidla pro povinné:

 1. Svůj dluh vč. nákladů exekuce zaplaťte v kterékoliv pobočce Raiffeisenbank na účet č.  2273313001/5500 pod příslušným variabilním symbolem, anebo hotově přímo v sídle exekutorského úřadu. Po zaplacení bude exekuce ukončena.
 2. S exekutorským úřadem se můžete telefonicky spojit jen za účelem projednání způsobu úhrady vymáhané pohledávky. Volající je povinen uvést své jméno, příjmení, telefonní číslo a spisovou značku předmětné exekuce. Pokud nejste schopni či ochotni toto sdělit, může být hovor přerušen.
 3. Pokud si s exekutorským úřadem  sjednáte splátky,  tak je bezpodmínečně dodržujte nebo dojde k automatickým  krokům směřujícím k co nejrychlejšímu vymožení dluhu, např. dojde k okamžitému odvozu movitých věcí do exekučního skladu nebo prodeji nemovitosti. Podle ust. § 46 odst. 1,47 odst. 1 e.ř.  je exekutor povinen i bez návrhu provádět úkony exekuční činnosti a vydávat exekuční příkazy na majetek (mzdu, účet, stavební spoření atd.) povinného, a to bez ohledu na splácení pohledávky.
 4. Při kontaktu s úřadem dodržujte úřední hodiny.
 5. Po uzavření dohody s pracovníkem úřadu není nutné znovu osobně navštěvovat úřad či opakovaně telefonicky či písemně úřad kontaktovat!
 6. JUDr. Jan Paraska, soudní exekutor pověřil v souladu se zákonem své zaměstnance řešením exekucí. Při zpracovávání několika tisíc spisů není možné, účelné ani efektivní, aby jediná osoba řešila každý spis, proto svou exekuci řešte s přiděleným zaměstnancem soudního exekutora.
 7. Pokud se povinný brání dobrovolnému plnění, provede soudní exekutor kromě dalších možných postihů soupis veškerého movitého majetku povinného s okamžitým odvozem do exekučního skladu. Povinný musí umožnit soudnímu exekutorovi přístup na všechna místa, kde má své věci uloženy. Soupis exekutor provede u každého, u něhož má povinný byt, sídlo, místo podnikání nebo své jiné místnosti. Soupis provádí vykonavatelé soudního exekutora, kteří jsou jeho zaměstnanci.
 8. Je zakázáno jakkoliv nakládat se sepsanými movitými věcmi, které exekutor nebo jeho vykonavatel ponechá v místě soupisu.
 9. Vrácení dříve odvezených movitých věcí z exekučního skladu je třeba dopředu telefonicky konzultovat s příslušným vykonatelem.
 10. Uvědomte si, že pracovníci úřadu jsou značně pracovně vytížení, řiďte se těmito pravidly a věřte, že se tím exekuce značně urychlí a zlevní.
 11. Porušení zásad bude mít za následek opatření spojená s negativními důsledky pro povinného.
 12. Pro hrubé porušení pořádku může být soudním exekutorem uložena pořádková pokuta do výše 50.000,- Kč.