Exekutorský zápis je veřejná listina sepisovaná exekutorem. Exekutorský zápis je uschován u soudního exekutora a lze si kdykoliv vyžádat jeho opis. Exekutorský zápis o osvědčení skutkového děje a stavu věci slouží k úřednímu ověřování skutečnosti jako např. průběh jednání, přebírání nemovitosti a její stav apod.