Exekuce

Před tím než se obrátíte na exekutora musíte mít k dispozici úředně ověřenou kopii pravomocného a vykonatelného exekučního titulu (viz. naše služby). Doložkou právní moci a vykonatelnosti opatří rozhodnutí soud, který rozhodnutí vydal. Úřední ověření provede obecní (městský) úřad (magistrát) nebo notář. Exekutorské či notářské zápisy se doložkou právní moci a vykonatelnosti neopatřují a postačí je doložit ve stejnopisu.

Exekuční titul lze rovněž předložit v elektronické podobě s elektronickým podpisem a časovým razítkem či v autorizované konverzi z elektronické do listinné podoby. Ohledně podání exekučního návrhu se neváhejte na nás obrátit e-mailem nebo telefonicky. Exekuční návrh Vám rádi sepíšeme v rámci právní pomoci přímo na exekutorském úřadě anebo na základě elektronicky či poštou zaslaných podkladů na dálku. Za právní pomoc účtujeme odměnu podle advokátního tarifu. U jednotlivě podávaných exekucí vyžadujeme zálohu na náklady exekuce. Oprávněným s větším množstvím exekucí nabízíme individuální podmínky.

 

 

Exekutorský zápis, úschova a právní pomoc

  • Telefonicky nebo e-mailem si objednejte termín sepsání exekutorského zápisu, poskytnutí právní pomoci nebo jiné služby.
  • E-mailem zašlete podklady pro požadovanou službu (osobní údaje účastníků, smlouvu, dohodu, popis věci apod.). U složitějších věcí požadujeme složení zálohy.
  • Na jednání si sebou vezměte občanský průkaz (v případě právnické osoby i výpis z obchodního rejstříku a v případě zástupců úředně ověřenou plnou moc). Nezapomeňte na dostatečnou hotovost na zaplacení odměny za poskytovanou službu.
  • V případě dodržení předchozích pokynů Vám na jednání poskytneme vámi požadovanou službu.