Služby soudního exekutora

Exekutor vykonává v rámci pověření exekutorským úřadem exekuční a další činnost. Exekutor má celorepublikovou působnost, tj. může vykonávat činnost na celém území ČR.