Služby soudního exekutora

Exekutor vykonává v rámci pověření exekutorským úřadem exekuční a další činnost. Exekutor má celorepublikovou působnost, tj. že může provádět exekuční a další činnost na celém území ČR.