Adresy

 

Sídlo

Jaroslava Seiferta 2159/7

Most 434 01

Email

urad@exekucemost.cz

soucin@exekucemost.cz – pouze pro odpovědi na součinnost

Datová schránka

j2pg8tn

Call centrum

 

Pondělí, Úterý, Středa

9:00-12:00
476700465
476700466
476700467
476700468

Hovory jsou vyřizovány a automaticky přepínány na všech čtyřech linkách. Vyčkejte alespoň 12 zazvonění!

Úřední hodiny

 

Pondělí, Středa

10:00-12:00 13:00-14:00
Doba 13:00-14:00 je určena výhradně pro:
1. objednané osoby
2. celkové úhrady a splátky
3. ukončování exekuce
4. schválené nahlížení do spisů

Platební styk

 

2273313001/5500

Na tento účet se provádějí veškeré platby. Variabilní symbol je výhradně číslo sdělené exekutorem vytvořené z čísla jednacího takto: 130 EX 3825/14-6/E1 -> v.s. 3825146. Platby v hotovosti je možno hradit i na exekutorském úřadě, složenkou na poště či na pobočkách Raiffeisenbank.

 

 

Ostatní

 

VEŠKERÉ DRAŽBY NAŠEHO ÚŘADU JSOU ZVEŘEJNĚNÉ NA:
1. www.portaldrazeb.cz
2. www.cee.cz
OD 1.1.2014 JSOU VEŠKERÉ PÍSEMNOSTI VYVĚŠOVÁNY NA NOVÉ ÚŘEDNÍ DESCE:
http://j2pg8tn.infoekcr.cz/

Při návštěvě exekutorského úřadu nebo při zasílání pošty na exekutorský úřad uvádějte vždy číslo jednací exekuce a dodržujte závazná pravidla vyvěšená u vstupu do úřadu.

Při telefonování na CALLCENTRUM vždy uvádějte číslo jednací exekuce a dbejte na věcnost a stručnost. Hovory tyto podmínky nesplňující mohou být ukončeny.

CALLCENTRUM slouží přednostně pro vyřizování úhrad, dojednávání splátek či zodpovídání dotazů k zaslaným SMS upomínkám.

Osobní jednání či telefonování mimo stanovené hodiny je vyloučeno. Osobní návštěvu je nutno vždy domluvit telefonicky. Výjimky platí pouze pro splácející osoby a osoby s domluvenou úhradou celé pohledávky.

Emailové adresy našeho úřadu nejsou elektronickou podatelnou! Adresa soucin@exekucemost.cz slouží výhradně pro zasílání odpovědi na součinnost. Maily od účastníků či dalších osob zaslané na tento účet jsou automaticky mazány.

Při MAILOVÁNÍ na exekutorský úřad vždy uvádějte v předmětu i těle mailu spisovou značku konkrétního exekučního řízení a jeho účastníky.

ELEKTRONICKÉ PROCESNÍ PODÁNÍ lze činit pouze jako datovou zprávu prostřednictvím ISDS anebo vyjímečně ze zaručeného mailu, avšak vždy výhradně jako .pdf soubor podepsaný zaručeným elektronickým podpisem odesílatele. Přílohy datové zprávy musí být úředně konvertovány pracovištěm CzechPoint nebo notářem.

INFORMACE K UPOMÍNKOVÝM SMS

REAKCE NA ZASLANÉ SMS JE TŘEBA SDĚLOVAT VÝHRADNĚ MAILEM NA: urad@exekucemost.cz ANEBO TELEFONICKY NA CALL LINKU: 476 700 466

NA SMS BRÁNU ŽÁDNÉ SMS NEPOSÍLEJTE A ANI NA NI NEVOLEJTE, NEBOŤ BRÁNA SMS ČI HOVORY NEPŘIJÍMÁ

VYSVĚTLENÍ K OMYLEM ZASÍLANÝM SMS

Telefonní číslo, na které jsou SMS zasílány uvedl povinný, jako jim využívané. Povinný tedy zavinil zasílání SMS určité osobě. Nicméně vždy zasíláme spisovou značku a v druhé SMS i jméno povinného, aby bylo zřejmé, koho se SMS týká. Upomínkové SMS velmi často zamezí zbytečně razantnímu provedení exekuce a nárůstu jejich nákladů. Z těchto důvodů je využíváme. Ověřit uživatele mobilního čísla je bohužel nemožné, a to jednak vzhledem k existenci předplacených anonymních karet a naopak neexistenci telefonního seznamu mobilních telefonů. Navíc vše může mít i jiné vysvětlení, a to, že předmětné číslo užíval skutečně povinný a z důvodu neplacení bylo po krátké blokaci převedeno na dalšího uživatele, což je běžná praxe operátorů, neboť tel. čísel není nekonečné množství. Po telefonickém či mailovém oznámení číslo z rejstříku samozřejmě vymažeme a další SMS z našeho úřadu by již chodit neměly.