Soudní exekutor

je osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. Exekutorem se může po složení exekutorské zkoušky a úspěšném výběrovém řízení stát bezúhonný, zletilý občan ČR s úplným VŠ právnickým vzděláním a alespoň tříletou exekutorskou praxí. Exekutor má postavení úřední osoby, je ze zákona nezávislý a přísluší mu pravomoci soudu.

Numerus clausus

Počet exekutorských úřadů je pevně stanoven na základě principu numerus clausus. Zpravidla připadá jeden exekutorský úřad na jeden okres. Exekutor vykonává v rámci pověření exekutorským úřadem exekuční a další činnost. Exekutor má celorepublikovou působnost, tj. že může provádět exekuční a další činnost na celém území ČR.

Call center

slouží přednostně pro vyřizování úhrad, dojednávání splátek či zodpovídání dotazů k zaslaným SMS upomínkám.

476 700 465 / 476 700 466
476 700 467 / 476 700 468